Privatlivspolitik

Sidste opdatering: 1. december 2023

 

1. Generelt

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Injurymap ("vi", "os" eller "vores") behandler dine personoplysninger, når du bruger vores tjenester i vores mobilapp: Injurymap ("appen").

I denne fortrolighedspolitik informerer vi dig om dine rettigheder, og hvordan vi behandler og beskytter dine personlige data. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os:

Injurymap ApSC/O Health Tech Hub Copenhagen, Danneskiold-Samsøes Allé 41, st., 1434 København K, [email protected]

Det kan fra tid til anden være nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik. En opdateret version vil til enhver tid være tilgængelig her.

 

2. Databehandlingsroller

I vores app tilbyder vi forskellige tjenester til vores brugere: i) adgang til vores øvelser og personlige træningsprogrammer, og ii) konsultationer med professionelle konsulenter, f.eks. online fysioterapeuter ("professionelle konsulenter").

Vi optræder som dataansvarlig, når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din adgang til vores øvelser og træningsprogrammer jf. 2.1(i).

Vi fungerer som databehandler på vegne af konsulenterne i forbindelse med din booking af konsultationer hos professionelle konsulenter jf. 2.1(ii).

Denne fortrolighedspolitik dækker vores databehandlingsaktiviteter, både når vi optræder som dataansvarlig og som databehandler. Vi er forpligtet til og ansvarlige for at sikre overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning, når vi behandler dine personlige oplysninger.

 

3. Behandling af personoplysninger

Når du tilmelder dig appen, enten frivilligt, ved hjælp af en kupon fra en ekstern part, f.eks. en læge eller ved henvisning fra et sygeforsikringsselskab, kan vi behandle følgende personoplysninger:

Generelle personoplysninger: 

 • Identitets- og kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, køn, højde, vægt, kropsmål og alder;
 • E-mailadresse og adgangskode, der bruges til at logge ind på appen;
 • Bruger-id og profiloplysninger fra tredjeparts login (Google eller Apple);
 • IP-adresse, enhedsidentifikator og browseroplysninger;
 • Chatdata.

 

Følsomme personlige data:

 • Diagnose
 • Specifikke oplysninger om skade

 

Andre oplysninger:

 • Aktivitetsniveau på arbejdet og i fritiden
 • Gennemførte træningssessioner
 • Vurdering af dit smerteniveau
 • Internt genererede data, som er anonyme, aggregerede, afidentificerede osv.

 

Hvis du gør brug af en henvisning fra din sygesikringsudbyder, behandler vi også følgende oplysninger:

 • Sygesikringsfirmaet;
 • Oplysninger afgivet til sygesikringen om dig og din skade, herunder CPR-nr. og helbredsoplysninger;
 • Patientjournal logget i vores app fra konsultationer med vores professionelle konsulenter.

 

Vi stiller loginmetoder fra tredjepartsapplikationer til rådighed for appen fra Google og Apple. Hvis du bruger en af disse loginmetoder, giver du os tilladelse til at få adgang til visse kontooplysninger fra din Google- eller Apple-konto. Injurymap har intet ansvar for Googles og Apples behandling af dine personoplysninger i denne henseende, og vi henviser dig til at læse disse tredjeparters fortrolighedspolitikker for at få indsigt i deres behandling af dine personoplysninger.

 

4. Formål

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at drive forretning og levere vores tjenester til dig, herunder:

 • Give dig adgang til indholdet i appen, herunder vores øvelser;
 • Give dig et så personligt træningsprogram som muligt;
 • Gøre det muligt for dig at samarbejde med professionelle konsulenter (se yderligere forklaring i afsnit 6.1.2);
 • Kommunikere med dig i appen, herunder teknisk support;
 • Administration af din konto i appen;
 • Levere, vedligeholde og opdatere vores tjenester og en effektiv drift af vores it-struktur;
 • Intern forretningsudvikling, herunder analyse af brugen af appen, produktudvikling og forbedring af tjenester;
 • Fremme af forskning og akademisk forskning, herunder med vores forretningspartnere;
 • Sikkerhed, f.eks. for at forhindre misbrug eller for at identificere hacking osv.
 • Nogle personoplysninger indsamles direkte fra dig, når du tilmelder dig appen, mens andre personoplysninger indsamles automatisk som en del af din brug af appen.

 

5. Retsgrundlag

Vi baserer os på følgende retsgrundlag, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Legitim interesse: Vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at behandle nogle af dine personoplysninger med henblik på intern forretningsudvikling, drift af en effektiv it-struktur og tjenester i appen og for at håndhæve vores vilkår og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger;
 • Udførelse af en kontrakt: Når du tilmelder dig for at bruge appen, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at give dig vores tjenester i henhold til din anmodning, herunder adgang til vores øvelser, personlige træningsprogram, booking af konsultationer med professionelle konsulenter og andet indhold, der er inkluderet i appen. Vi behandler også personoplysninger i henhold til dette retsgrundlag med henblik på at administrere din konto, kommunikere med dig og yde teknisk support
 • Samtykke: Når du modtager personoplysninger i forbindelse med din brug af en henvisning fra din sygesikringsudbyder, giver du dit samtykke til, at sygesikringsudbyderen deler dine personoplysninger med os, herunder helbredsoplysninger.
 • Juridisk forpligtelse: Nogle gange kan vi være juridisk forpligtet til at behandle dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser.

 

6. Udveksling/deling af personoplysninger

Vi kan udveksle eller dele dine personoplysninger med tredjeparter som anført i fortrolighedspolitikken og til de formål, der er angivet i punkt 4.1(A-F). Dette omfatter udveksling og/eller deling med følgende kategorier af tredjeparter:

Vores databehandlere:

Når du tilmelder dig for at bruge appen, anerkender du og giver os tilladelse til at dele eller videregive dine personlige data med tredjeparter, der støtter os i at levere vores tjenester. Vi indgår databehandlingsaftaler med vores databehandlere og sikrer, at de overholder gældende databeskyttelseslovgivning.

Hvis det er nødvendigt at overføre dine data uden for EU/EØS for at forfølge et eller flere af formålene jf. 4.1(A-F), vil en sådan tredjelandsoverførsel kun finde sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og være baseret på et gyldigt overførselsretligt grundlag, dvs. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker at modtage en liste over tredjelandsoverførsler, kan du bruge kontaktoplysningerne i denne privatlivspolitik.

Du kan downloade appen via en platform, der drives af en tredjepart, f.eks. App Store, Google Play osv. Vi har ingen kontrol over dine personoplysninger, der behandles af disse tredjeparter, da de ikke er tilknyttet eller kontrolleres af Injurymap. Følgelig kan brugen af appen være underlagt yderligere tredjeparts fortrolighedspolitikker.

Professionelle konsulenter:

Som en service tilbyder vi muligheden for at booke konsultationer med en professionel konsulent. Denne tjeneste kan udføres ved hjælp af en henvisning fra din sygesikringsudbyder. Sygesikringsudbyderen indhenter samtykke til databehandlingsaktiviteterne, herunder udveksling af personoplysninger med os og vores professionelle konsulenter.Injurymap kan også indberette epikriser til sygesikringsudbyderen. Dette kan kun ske med dit specifikke samtykke. Sygesikringsudbyderen er ansvarlig for at indhente dit samtykke til indberetning af epikrise.

Disse konsulenter fungerer som dataansvarlige og vi som deres databehandler ved at give adgang til vores app-data til konsulenterne, så de kan få adgang til brugerdata, hvilket er nødvendigt for at sikre effektive og relevante konsultationer.

Forskerforretningspartnere:

Injurymap faciliterer videnskabelig og akademisk forskning med vores forretningspartnere. Dette kan omfatte deling af dine personoplysninger med vores forretningspartnere for at gennemføre kommerciel og akademisk forskning vedrørende demografi, interesser og forbrugerpræferencer for at få indsigt i vores brugere, produkter og tjenester og for at bruge dette til i) interne formål jf. afsnit 3.1.G. og ii) for at forbedre viden om træning baseret på aggregerede eller afidentificerbare data.

Virksomhedstransaktioner og omorganiseringer:

Vi kan på et tidspunkt beslutte at sælge nogle af vores aktiver og aktiviteter - helt eller delvist - til andre virksomheder. Sådanne transaktioner kan omfatte kundeoplysninger og dermed dine personlige data og brugerdata. Du anerkender, at en sådan transaktion kan finde sted, når du accepterer vores onlinevilkår, og dermed at enhver anden virksomhed, der erhverver aktiver og aktiviteter fra os, fortsat kan bruge og behandle dine personoplysninger.

Sociale medieplatforme:

Vi kan dele nogle af dine personlige oplysninger med Facebook og Google Ads til remarketingformål.

 

7. Opbevaring og sletning af data
Vi behandler dine personlige data, så længe du har en aktiv konto i appen.

Du kan til enhver tid redigere din konto. Du har også mulighed for at slette din konto. Hvis du sletter din konto, sletter vi straks dine personoplysninger eller anonymiserer dem.

Vi kan til enhver tid, hvis din brug af appen er i strid med vores onlinevilkår, slette din konto og de tilhørende personoplysninger.Vi opbevarer kun dine personoplysninger længere, hvis det er nødvendigt for os for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores onlinevilkår.

 

8. Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi behandler:

 • Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, samt visse andre oplysninger;
 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget;
 • I særlige tilfælde har du ret til at få personoplysninger om dig slettet før vores generelle slettetidspunkt;
 • I visse tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger;
 • I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers legitime behandling af dine personlige oplysninger,
 • I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre sådanne personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindringer (dataportabilitet).

 

9. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktoplysningerne i begyndelsen af denne fortrolighedspolitik. Vi vil straks vurdere din anmodning og vende tilbage senest en måned efter modtagelsen af anmodningen for at lade dig vide, om det er muligt at imødekomme anmodningen

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: [email protected].