Retningslinjer for personvern

Siste oppdatering: 1. desember 2023

 

1 Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Injurymap ("vi", "oss" eller "vår") behandler dine personopplysninger når du bruker våre tjenester i vår mobilapp: Injurymap ("appen").

I denne personvernerklæringen informerer vi deg om dine rettigheter og om hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, kan du når som helst ta kontakt med oss:

Injurymap ApSC/O Health Tech Hub Copenhagen, Danneskiold-Samsøes Allé 41, st., 1434 København K, [email protected]

Det kan fra tid til annen være nødvendig å endre denne personvernerklæringen. En oppdatert versjon vil til enhver tid være tilgjengelig her.

 

2. Databehandlingsroller

I appen vår tilbyr vi ulike tjenester til brukerne våre: i) tilgang til våre øvelser og personlige treningsprogrammer, og ii) konsultasjoner med profesjonelle konsulenter, f.eks. fysioterapeuter på nett ("profesjonelle konsulenter").

Vi opptrer som behandlingsansvarlig når vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med din tilgang til våre øvelser og treningsprogrammer, jf. 2.1(i).

Vi opptrer som databehandler på vegne av konsulentene i forbindelse med din bestilling av konsultasjoner med profesjonelle konsulenter, jf. punkt 2.1(ii).

Denne personvernerklæringen dekker våre databehandlingsaktiviteter både når vi opptrer som behandlingsansvarlig og som databehandler. Vi er forpliktet til og ansvarlige for å sikre at vi overholder gjeldende personvernlovgivning når vi behandler personopplysningene dine.

 

3. Behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg i appen, enten frivillig, ved bruk av en kupong fra en ekstern part, f.eks. en lege eller etter henvisning fra et helseforsikringsselskap, kan vi behandle følgende personopplysninger:

Generelle personopplysninger: 

 • Identitet og kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnummer, kjønn, høyde, vekt, kroppsmål og alder
 • E-postadresse og passord som brukes for pålogging til appen
 • Bruker-ID og profilinformasjon fra tredjepartsinnlogging (Google eller Apple)
 • IP-adresse, enhetsidentifikator og nettleserinformasjon
 • Chat-data.

 

Sensitive personopplysninger:

 • Diagnose
 • Spesifikk informasjon om skade

 

Annen informasjon:

 • Aktivitetsnivå på jobb og i fritiden
 • Gjennomførte treningsøkter
 • Vurdering av smertenivået ditt
 • Internt genererte data som er anonyme, aggregerte, avidentifiserte osv.

 

Hvis du benytter deg av en henvisning fra helseforsikringen din, behandler vi også følgende informasjon:

 • Helseforsikringsselskapet
 • Opplysninger som er gitt til helseforsikringen om deg og din skade, inkludert HLR-nr. og helseopplysninger
 • Pasientjournal loggført i appen vår fra konsultasjoner med våre profesjonelle konsulenter.

 

Vi tilbyr innloggingsmetoder for tredjepartsapplikasjoner til appen fra Google og Apple. Hvis du bruker en av disse innloggingsmetodene, gir du oss tilgang til visse kontoopplysninger fra Google- eller Apple-kontoen din. Injurymap har ikke noe ansvar for Googles og Apples behandling av dine personopplysninger i denne forbindelse, og vi henviser deg til å lese personvernerklæringene til disse tredjepartene for å få innsikt i deres behandling av dine personopplysninger.

 

4. Formål

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne drive virksomhet og levere tjenestene våre til deg, inkludert:

 • Gi deg tilgang til innholdet i appen, inkludert øvelsene våre;
 • Gi deg et så personlig tilpasset treningsprogram som mulig;
 • Gjør det mulig for deg å engasjere profesjonelle konsulenter (se nærmere forklaring i punkt 6.1.2);
 • Kommunikasjon med deg i appen, inkludert teknisk støtte;
 • Administrasjon av kontoen din i appen;
 • Levere, vedlikeholde og oppdatere våre tjenester og en effektiv drift av vår IT-struktur;
 • Intern forretningsutvikling, inkludert analyse av bruken av appen, produktutvikling og forbedring av tjenester;
 • Legge til rette for forskning og akademisk forskning, også med våre forretningspartnere;
 • Sikkerhet, for eksempel for å forhindre misbruk eller identifisere hacking osv.
 • Noen personopplysninger samles inn direkte fra deg når du registrerer deg i appen, mens andre personopplysninger samles inn automatisk som en del av din bruk av appen.

 

5. Juridisk grunnlag

Vi baserer oss på følgende rettslige grunnlag når vi behandler personopplysningene dine:

 • Berettiget interesse: Vi har en berettiget forretningsinteresse i å behandle noen av personopplysningene dine for intern forretningsutvikling, drift av en effektiv IT-struktur og tjenester i appen og for å håndheve vilkårene våre og sørge for hensiktsmessige sikkerhetstiltak;
 • Oppfyllelse av en kontrakt: Når du registrerer deg for å bruke appen, behandler vi personopplysningene dine for å kunne tilby deg våre tjenester i henhold til din forespørsel, inkludert tilgang til våre øvelser, personlige treningsprogram, booking av konsultasjoner med profesjonelle konsulenter og annet innhold som er inkludert i appen. Vi behandler også personopplysninger i henhold til dette rettslige grunnlaget for å administrere kontoen din, kommunisere med deg og yte teknisk støtte.
 • Samtykke: Når du mottar personopplysninger i forbindelse med at du bruker en henvisning fra helseforsikringsleverandøren din, samtykker du til at helseforsikringsleverandøren kan dele personopplysningene dine med oss, inkludert helseopplysninger.
 • Juridisk forpliktelse: Noen ganger kan vi være juridisk forpliktet til å behandle personopplysningene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser.

 

6. Utveksling/deling av personopplysninger

Vi kan utveksle eller dele personopplysningene dine med tredjeparter som angitt i personvernerklæringen og for de formålene som er angitt i punkt 4.1 (A-F). Dette omfatter utveksling og/eller deling med følgende kategorier av tredjeparter:

Våre databehandlere:

Når du registrerer deg for å bruke appen, godkjenner og autoriserer du oss til å dele eller utlevere personopplysningene dine med tredjeparter som hjelper oss med å levere tjenestene våre. Vi inngår databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at de overholder gjeldende personvernlovgivning.

Hvis det er nødvendig å overføre opplysningene dine utenfor EU/EØS for å oppfylle ett eller flere av formålene i punkt 4.1 (A-F), vil slik tredjelandsoverføring kun skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og være basert på et gyldig juridisk grunnlag for overføring, dvs. EU-kommisjonens standardkontraktsbestemmelser. Hvis du ønsker å motta en liste over tredjelandsoverføringer, kan du bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i denne personvernerklæringen.

Du kan laste ned appen via en plattform som drives av en tredjepart, f.eks. App Store, Google Play osv. Vi har ingen kontroll over personopplysningene dine som behandles av disse tredjepartene, ettersom de ikke er tilknyttet eller kontrolleres av Injurymap. Følgelig kan bruken av appen være underlagt ytterligere tredjeparts retningslinjer for personvern.

Profesjonelle konsulenter:

Som en service tilbyr vi muligheten til å bestille konsultasjoner med en profesjonell konsulent. Denne tjenesten kan gjennomføres ved hjelp av en henvisning fra din helseforsikring. Helseforsikringsselskapet innhenter samtykke til databehandlingsaktivitetene, inkludert utveksling av personopplysninger med oss og våre profesjonelle konsulenter. Injurymap kan også rapportere epikrise til helseforsikringsleverandøren. Dette kan kun skje med ditt spesifikke samtykke. Helseforsikringsselskapet er ansvarlig for å innhente ditt samtykke til epikriserapportering.

Konsulentene opptrer som behandlingsansvarlige, og vi opptrer som databehandler ved at vi gir konsulentene tilgang til appdataene våre, slik at de kan få tilgang til brukerdata som er nødvendige for å sikre effektive og relevante konsultasjoner.

Forskningspartnere:

Injurymap legger til rette for forskning og akademisk forskning med våre forretningspartnere. Dette kan omfatte deling av dine personopplysninger med våre forretningspartnere for å gjennomføre kommersiell og akademisk forskning om demografi, interesser og forbrukerpreferanser for å få innsikt i våre brukere, produkter og tjenester, og for å bruke dette til i) interne formål, jf. punkt 3.1.G, og ii) for å forbedre kunnskapen om opplæring basert på aggregerte eller avidentifiserbare data.

Virksomhetstransaksjoner og omorganiseringer:

Vi kan på et tidspunkt bestemme oss for å selge noen av våre eiendeler og aktiviteter - helt eller delvis - til andre virksomheter. Slike transaksjoner kan omfatte kundeinformasjon og dermed dine personopplysninger og brukerdata. Du erkjenner at en slik transaksjon kan forekomme når du godtar våre nettvilkår, og dermed at enhver annen virksomhet som overtar eiendeler og aktiviteter fra oss, kan fortsette å bruke og behandle personopplysningene dine.

Plattformer for sosiale medier:

Vi kan dele noen av personopplysningene dine med Facebook og Google Ads for remarketingformål.

 

7. Oppbevaring og sletting av data
Vi behandler personopplysningene dine så lenge du har en aktiv konto i appen.

Du kan når som helst redigere kontoen din. Du kan også slette kontoen din. Hvis du sletter kontoen din, vil vi umiddelbart slette eller anonymisere personopplysningene dine.

Vi kan når som helst slette kontoen din og tilhørende personopplysninger hvis din bruk av appen er i strid med våre nettvilkår, og vi beholder bare personopplysningene dine lenger hvis det er nødvendig for at vi skal kunne overholde juridiske forpliktelser eller for å håndheve våre nettvilkår.

 

8. Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du visse rettigheter når det gjelder personopplysninger som behandles av oss:

 • Du har rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt visse andre opplysninger;
 • Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg rettet;
 • I spesielle tilfeller har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før vårt generelle slettetidspunkt;
 • I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine;
 • I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers legitime behandling av personopplysningene dine; og
 • I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å overføre slike personopplysninger fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindringer (dataportabilitet).

 

9. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i begynnelsen av denne personvernerklæringen. Vi vil umiddelbart vurdere forespørselen din og komme tilbake senest én måned etter at vi har mottatt forespørselen for å gi deg beskjed om det er mulig å imøtekomme forespørselen.

Du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-post: [email protected].